Tuesday, July 23, 2013

 OUR CHURCH MOTTO(2013)
Attempt to do  great things for the LORD and expect great things from the LORD 
[Thubutu kufanya mambo makubwa kwa BWANA na tarajia mambo makubwa kutoka kwa BWANA.] 
 OUR CHURCH MOTTO(2012)
 The year of Faithfulness and Extension of Territories
Mwaka wa Uaminifu na Kupanuliawa Mipaka
 

 OUR CHURCH MOTTO(2011) 
 Go with an Outgoing GOD
[Toka na MUNGU Anayetoka]
 

No comments:

Post a Comment